Sukatan Pelajaran


RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 6


MINGGU


BIDANG/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

CATATAN


1Menggambar

Tajuk: Gambar Negatif dan Positif
(kaedah lukisan)

Aras 1
1. Menggambar dengan
    memberi penekanan
    kepada konsep perspektif
    dan kadar banding.

Aras 2
1. Mencari sumber rujukan
    sebagai pencetus idea 
    untuk menggambar.

Aras 3
1. Menggambar dengan
    menampakkan perspektif  
    dan kadar banding.
 
Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1.  Membuat lakaran
     gambar.

2.  Mewarna bahagian 
     objek  dengan hitam
     untuk menimbulkan    
     kesan negatif.

3. Mewarna bahagian latar
    dengan warna hitam
    untuk menimbulkan
    kesan negatif.

4. Menyatakan perasaan
    diri terhadap kegiata
    yang dijalankan.2
Membuat Corak Dan Rekaan

Tajuk: Corak
(kaedah lipatan dan guntingan)Aras 1
1. Menggunakan bahan,
    teknik dan corak yang
    sesuai untuk menghiasi 
    permukaan 2D dan objek 
    3D)

Aras 2
1. Mengolah motif
    berdasarkan objek alam
    bagi menghasilkan corak
    dan rekaan.

Aras 3
1. Menguasai beberapa  
    kemahiran, kawalan,
    tatacara dan disiplin kerja
    dalam menghasilkan
    corak dan rekaan.


Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Mengetahui konsep
    lipatan secara simetri.

2. Menghasilkan corak dan
    rekaan secara simetri.

3. Mengunting hasil lipatan
    yang telah dibuat

3Membentuk dan Membuat Membina
Tajuk : Mobail Kasih Sayang
(kaedah mobail)


Aras 1
1. Menggunakan asas seni       
    reka dalam membentuk
    dan membuat binaan
    yang kompleks.

Aras 2
1. Mengetahui bahasa seni   
    visual yang berkaitan
    hasil kerja 3D.

Aras 3
1. Membuat beg kertas  
    menggunakan pelbagai
    alat, bahan, teknik,
    struktur dan hiasan
    mengikut tatacara secara
    kreatif.
2. Membuat penyataan
    perasaan tentang hasil 
    kerja dengan rakan
    secara kreatif.


Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1.  Melukis dan memotong
     lakaran bentuk hati.

2. Mengantung bentuk-
    bentuk hati pada
    penyangkut baju untuk
    dijadikan mobail.

3. Menghargai hasil kerja
    sendiri dan rakan.


4Mengenal Kraf Tradisional
Tajuk: Kelarai
(kaedah anyaman)Aras 1
1. Mengetahui istilah dalam
    kraf tradisional.

Aras 2
1. Mengaplikasikan Asas
    Seni Reka dalam
    penghasilan kraf
    tradisio

Aras 3
1. Membuat penyataan
    perasaan tentang hasil 
    kerja dengan rakan
    secara kreatif.


Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Menghasilkan anyaman
    tikar dengan kelarai
    mengikut kreativiti murid-
    murid.

2. Menghargai hasil kerja
    sendiri dan rakan.5Menggambar

Tajuk: Corak cetakan
(kaedah cetakan)
Aras 1
1. Menggambar dengan
    memberi penekanan
    kepada konsep perspektif
    dan kadar banding.

Aras 2
1. Mencari sumber rujukan
    sebagai pencetus idea 
    untuk menggambar.

Aras 3
1. Menggambar dengan
    menampakkan perspektif  
    dan kadar banding.


Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1.Melakar dan memotong permukaan ubi kentang mengikut  bentuk yang dikehendaki.


2. Menghargai hasil kerja
    sendiri dan rakan.6Membuat Corak Dan Rekaan

Tajuk: Bunga Tulip
(cetakan atau capan)

Aras 1
1. Menggunakan bahan,
    teknik dan corak yang
    sesuai untuk menghiasi 
    permukaan 2D dan objek 
    3D)

Aras 2
1. Mengolah motif
    berdasarkan objek alam
    bagi menghasilkan corak
    dan rekaan.

Aras 3
1. Menguasai beberapa  
    kemahiran, kawalan,
    tatacara dan disiplin kerja
    dalam menghasilkan
    corak dan rekaan.


Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1.  Melakar dan menebuk
     gambar bunga tulip.

2. Membuat garisan  grid di
    atas kertas lukisan.

3. Menerap motif ke atas
    kertas lukisan  dengan
    menggunakan plat yang
    telah dibuat.

4. Menghargai hasil kerja
    sendiri dan rakan.
7Membentuk dan Membuat Membina

Tajuk: Bekas Serbaguna
(kaedah lipatan dan guntingan)

Aras 1
1. Menggunakan asas seni       
    reka dalam membentuk
    dan membuat binaan
    yang kompleks.

Aras 2
1. Mengetahui bahasa seni   
    visual yang berkaitan
    hasil kerja 3D.

Aras 3
1. Membuat bekas
    serbaguna 
    menggunakan pelbagai
    alat, bahan, teknik,
    struktur dan hiasan
    mengikut tatacara secara
    kreatif.
2. Membuat penyataan
    perasaan tentang hasil 
    kerja dengan rakan
    secara kreatif.


Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Menghasilkan bekas
    serbaguna dengan
    menggunakan  teknik
    pembungkusan.

2. Menghargai hasil kerja
    sendiri dan rakan.


8Mengenal Kraf Tradisional

Tajuk: Kelarai
(kaedah anyaman)Aras 1
1. Mengetahui istilah dalam
    kraf tradisional.

Aras 2
1. Mengaplikasikan Asas
    Seni Reka dalam
    penghasilan kraf
    tradisio

Aras 3
1. Membuat penyataan
    perasaan tentang hasil 
    kerja dengan rakan
    secara kreatif.


Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Menghasilkan anyaman
    tikar dengan kelarai
    mengikut kreativiti murid-
    murid.

2. Menghargai hasil kerja
    sendiri dan rakan.9
10Menggambar

Tajuk: Bentuk Geometri
(kaedah ton warna)

Aras 1
1. Memilih, meniru,
    memadan dan menyusun
    gambar untuk
    menghasilkan  satu
    komposisi.

Aras 2
1. Mencari sumber rujukan
    sebagai pencetus idea
    untuk menggambar.

Aras 3
1. Menghargai sumbangan
    pelukis tempatan.


Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Meningkatkan kemahiran
    Mengikut ton atau arah
    cahaya.
   
2. Menghasilkan lakaran 
    dan kesan anatikal gelap
    dan cerah.


Cuti Pertengahan Semester Pertama
11Membuat Corak Dan Rekaan

Tajuk : Sapu Tangan
(kaedah ikatan dan celupan)
Aras 1
1. Memadankan beberapa  
    jenis rekaan corak dan
    kesesuaiannya dalam
    rekaan.

Aras 2
1. Mengolah motif
    berdasarkan objek alam
    dan objek buatan
    manusia bagi
    menghsilkan corak dan
    rekaan.

Aras 3
1. Menguasai beberapa  
    kemahiran, kawalan,
    tatacara dan disiplin kerja
    alam menghasilkan corak
    dan rekaan.


Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Melatih diri untuk bekerja
    dengan lebih tekun,   
    teratur dan cermat.

2. Menimbulkan rasa
    seronolk dalam menjalan
    kegiatan.


12

Membentuk dan Membuat Membina

Tajuk: Burung
 (kaedah origami)
Aras 1
1. Menggunakan asas seni       
    reka dalam membentuk
    dan membuat binaan
    yang kompleks.

Aras 2
1. Mengetahui bahasa seni   
    visual yang berkaitan
    hasil kerja 3D.

Aras 3
1. Membuat penyataan
    perasaan tentang hasil 
    kerja dengan rakan

Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Melatih diri untuk bekerja
    dengan lebih tekun,   
    teratur dan cermat.

2. Menimbulkan rasa
    seronolk dalam menjalan
    kegiatan.


13Membentuk dan Membuat Binaan

Tajuk: Hiasan Dinding
(Kaedah tampalan, Guntingan bahan-bahan terbuang)

Aras 1
1. Mengetahui dan
    meneroka kegunaan
    bahan kutipan dan objek
    alam.

Aras 2
1. Membentuk dan  
    membuat binaan
    menggunakan bahan
    terbuang dengan teknik
    tampalan serta 
    guntingan.

Aras 3
1. Membuat penyataan
    secara lisan tentang hasil
    kerja sendiri dan rakan.


Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Mempelbagaikan serta
    memanipulasikan bahan
    terbuang dalam
    menghasilkan hiasan
    dinding.

2. Meningkatkan koordinasi 
    mata dan tangan.

3. Menghasilkan hiasan 
    dinding secara kreatif.

4. Berbangga dengan hasil
    kerja sendiri.
14Menggambar

Tajuk : Makhluk Asing
(Kaedah catan)

Aras 1
1. Memerhati tayangan
    mengenai cerita makhluk
    asing.

Aras 2
1. Meniru dan melakar
    gambar untuk  
    menghasilkan satu
    komposisi.

Aras 3
1. Mewarna lakaran
    makhluk asing dengan
    teknik catan.


Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Menggambarkan secara  
    lisan tentang makhluk
    asing yang telah
    ditayangkan oleh guru.

2. Membuat lakaran secara
    spontan berdasarkan
    pemerhatian.

3. Mewarna lakaran
    makhluk asing.

15Membuat Rekaan Corak

Tajuk: Rama-rama
(Kaedah lipatan dan guntingan)

Aras 2
1. Mengolah motif
    berdasarkan objek alam
    bagi menghasilkan corak
    dan rekaan.

Aras 3
1. Menguasai beberapa  
    kemahiran, kawalan,
    tatacara dan disiplin kerja
    dalam menghasilkan
    corak dan rekaan.


Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Mengetahui konsep
    lipatan secara simetri.

2. Menghasilkan corak dan
    rekaan secara simetri.

3. Mengunting hasil lipatan
    yang telah dibuat.16Ujia Topikal

17Membentuk dan Membina

Tajuk: Beg Kertas
(kaedah pembungkusan)

Aras 1
1. Menggunakan asas seni       
    reka dalam membentuk
    dan membuat binaan
    yang kompleks.

Aras 2
1. Mengetahui bahasa seni   
    visual yang berkaitan
    hasil kerja 3D.

Aras 3
1. Membuat beg kertas  
    menggunakan pelbagai
    alat, bahan, teknik,
    struktur dan hiasan
    mengikut tatacara secara
    kreatif.
2. Membuat penyataan
    perasaan tentang hasil 
    kerja dengan rakan
    secara kreatif.


Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Menghasilkan beg kertas  
    melalui teknik
    pembungkusan.

2. Menghargai hasil kerja
    sendiri dan rakan.


18Membentuk dan Membuat Membina

Tajuk: Beg Kertas
(kaedah pembungkusan)

Aras 1
1. Menggunakan asas seni       
    reka dalam membentuk
    dan membuat binaan
    yang kompleks.

Aras 2
1. Mengetahui bahasa seni   
    visual yang berkaitan
    hasil kerja 3D.

Aras 3
1. Membuat beg kertas  
    menggunakan pelbagai
    alat, bahan, teknik,
    struktur dan hiasan
    mengikut tatacara secara
    kreatif.
2. Membuat penyataan
    perasaan tentang hasil 
    kerja dengan rakan
    secara kreatif.


Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Menghasilkan beg kertas  
    melalui teknik
    pembungkusan.

2. Menghargai hasil kerja
    sendiri dan rakan.


19


PEPERIKSAAN SEMESTER PERETAMA

20

21

   


Mengenal Kraf Tradisional

Tajuk: Kuda Kepang
(kaedah lakaran dan guntuingan)

Aras 1
1. Mengetahui istilah dalam
    kraf tradisional.

Aras 2
1. Mengaplikasikan Asas
    Seni Reka dalam
    penghasilan kraf
    tradisional.
2. Membuat lakaran bentuk
    kuda.

Aras 3
1. Mengunting lakaran yang
    telah dihasilkan.
2. Menghasilkan kraf
    tradisional dengan  
    menguasai kemahiran
    penggunaan alat dan
    teknik.

Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Meningkatkan kemahiran
    dalam membina sesuatu
    alat permainan.

2. Menari dengan kuda
    kepang.

3. Menghasilkan kuda
    kepang sebagai alat
    permainan.

4. Berbangga dengan hasil
    kerja sendiri dan rakan.


22

          


Menggambar

Tajuk: Keindahan Alam
(kaedah resis)

Aras 1
1. Menggambar dan
    menggunakan pelbagai
    bahan teknik melalui
    penerokaan.

Aras 2
1. Memilih dan
    menggunakan alat,
    bahan dan teknik yang
    sesuai dengan
    penghasilan gambar.

Aras 3
1. Menghasilkan gambar
    dengan menggunakan      
    pelbagai alat, bahan dan
    teknik secara kreatif
    melalui penerokaan.
2. Membuat penyataan
    secara lisan tentang hasil
    kerja sendiri dan rakan.


Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Memahami konsep resis.

2. Meningkatkan kemahiran 
    mengolah warna.

3. Menerapkan nilai
    mencintai alam.

4. Menyatakan perasaan diri
    terhadap kegiatan yang
    dijalankan.


23Membuat Corak dan Rekaan

Tajuk: Kuda Kepang
(kaedah cetakan bermotifkan kulit haiwan)

Aras 2
1.Mengolah motif
    berdasarkan ojek alam
    dan objek buatan
    manusia bagi
    menghasilkan corak dan
    rekaan.

Aras 3
1. Menghasilkan corak
    dengan menggunakan
    warna yang sesuai.
Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Melatih diri untuk bekerja
    dengan lebih tekun, teratur
    dan cermat.

2. Menghias kuda kepang
    dengan corak yang
    dihasilkan.

3. Menimbulkan rasa seronolk dalam menjalan kegiatan.


24

25.06.07-
29.06.07
Membentuk dan Membuat Binaan

Tajuk: Hiasan Dinding
(Kaedah tampalan, Guntingan bahan-bahan terbuang)

Aras 1
1. Mengetahui dan
    meneroka kegunaan
    bahan kutipan dan objek
    alam.

Aras 2
1. Membentuk dan  
    membuat binaan
    menggunakan bahan
    terbuang dengan teknik
    tampalan serta 
    guntingan.

Aras 3
1. Membuat penyataan
    secara lisan tentang hasil
    kerja sendiri dan rakan.


Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Mempelbagaikan serta
    memanipulasikan bahan
    terbuang dalam
    menghasilkan hiasan
    dinding.

2. Meningkatkan koordinasi 
    mata dan tangan.

3. Menghasilkan hiasan 
    dinding secara kreatif.

4. Berbangga dengan hasil
    kerja sendiri.
25Mengenal Kraf Tradisional

Tajuk: Labu Sayong
(Mengenal kraf tradisional menggunakan kaedah picitan)

Aras 1
1. Mengaplikasikan asas
    seni reka dalam
    penghasilan tembikar.

Aras 2
1. Menghasilkan kraf
    tradisional menggunakan
    plastesin dengan
    mengikut proses
    sebenar.

Aras 3
1. Menghasilkan kraf  
    tradisional  dengan
    menguasai kemahiran
    penggunaan bahan dan
    teknik.
2. Membuat penyataan
    secara lisan tentang hasil
    kerja sendiri dan rakan.Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Meningkatkan kemahiran
    dan pengetahuan tentang
    tembikar.

2. Membentuk tembikar
    melalui proses lingkaran
    dan picitan.

3. Menghasilkan labu sayong  
    secara kreatif.

4. Berbangga dengan hasil
    kerja sendiri.


26
Menggambar

Tajuk: Kampung Saya
(Menggambar menggunakan kaedah kolaj)

Aras 1
1. Memilih, meniru,
    memadan dan menyusun
    gambar untuk
    menghasilkan  satu
    komposisi.

Aras 2
1. Mencari sumber rujukan
    sebagai pencetus idea
    untuk menggambar.

Aras 3
1. Menghargai sumbangan
    pelukis tempatan.

Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Meningkatkan kemahiran
    memotong dan
    menyususn.

2. Menyedari bahawa kolaj
    dapa menimbulkan
    permukaan yang timbul.

3. Menghasilkan kolaj kampung saya daripada pelbagai bahan kekacang.


27Membuat Corak Dan Rekaan

Tajuk: Hiasan dinding
(Membentuk dan membuat binaan dengan kaedah filiografi)

Aras 1
1. Memadankan beberapa  
    jenis rekaan corak dan
    kesesuaiannya dalam
    rekaan.

Aras 2
1. Mengolah motif
    berdasarkan objek alam
    dan objek buatan
    manusia bagi
    menghsilkan corak dan
    rekaan.

Aras 3
1. Menguasai beberapa  
    kemahiran, kawalan,
    tatacara dan disiplin kerja
    alam menghasilkan corak
    dan rekaan.


Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Membuat corak dengan
    menyilang benang pada
    nombor yang sama pada
    arah yang bertentangan.

2. Meningkatkan kemahiran
    mengira.

3. Menghasilkan filiografi
    secara kreatif.

28Ujian Bulan Julai
Perbincangan Kertas Soalan Ujian

30Mengenal Kraf Tradisional

Tajuk: Keris
 (Mengenal kraf tradisional dengan kaedah  melukis, menggunting dan mencantum.)

Aras 1
1. Melihat dan memerhati                    
    gambar pelbagai jenis
    keris dan bahagiannya.

Aras 2
1. Membuat model keris
    dengan menggunakan
    elephant kad. (melukis,
    menggunting dan
    mencantuma)

Aras 3
1. Mewarnakan keris   
    dengan menggunakan
    warna pilihan sendiri  
   (krayon dan warna  
   poster)


Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Mengetahui bahagian-
    bahagian  yang terdapat  
    pada keris.

2. Memahami cara
    menghasilkan keris
    dengan menggunakan
    bahan gantian.

3. Menghargai keris sebagai
    bahan warisan Melayu.


31Mengenal Kraf Tradisional

Tajuk: Keris
 (Mengenal kraf tradisional dengan kaedah  melukis, menggunting dan mencantum.)

Aras 1
1. Melihat dan memerhati                    
    gambar pelbagai jenis
    keris dan bahagiannya.

Aras 2
1. Membuat model keris
    dengan menggunakan
    elephant kad. (melukis,
    menggunting dan
    mencantuma)

Aras 3
1. Mewarnakan keris   
    dengan menggunakan
    warna pilihan sendiri  
   (krayon dan warna  
   poster)


Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Mengetahui bahagian-
    bahagian  yang terdapat  
    pada keris.

2. Memahami cara
    menghasilkan keris
    dengan menggunakan
    bahan gantian.

3. Menghargai keris sebagai
    bahan warisan Melayu.Cuti
34

35Menggambar

Tajuk: Hidupan Laut
( Menggambarkan dengan kaedah mozek)


Aras 1
1. Memilih dan melakar
     hidupan laut.
Aras 2
1. Membuat aktiviti mozek
    dengan bimbingan guru
    tentang teknik susunan.

Aras 3
1. Membuat mounting   
    secara mozek pada
    gambar yang telah
    disiapkan.
Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Menghargi alam sekitar.

2. Menyusun dan
    memanipulasi bahan
    kreatif.
36


Membuat Rekaan dan Corak

Tajuk: Kertas Pembalut Hadiah
(Membuat rekaan corak dengan kaedah lipatan dan gosok warna air)


Aras 1
1. Mengetahu konsep   
    gabungan lipatan dan
    gosokan  menghasilkan
    tona warna yang
    menarik.

Aras 2
1. Menggunakan gabungan
     warna yang sesuai untuk
     menghasilkan tona
     warna.

Aras 3
2. Menghasilkan corak
     bunga yang menarik.Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Menghasilkan tona warna
    yang menarik hasil
    gabungan beberapa
    warna.

2. Meningkatkan kemahiran 
    menggunakan campuran
    warna untuk menghasilkan
    tona warna yang menarik.

37Membentuk dan Membuat Binaan

Tajuk: Kereta Mainan
(Membentuk dan membuat binaan dengan kaedah susunan dan cantuman)


Aras 1
1. Memilih bahan yang
    sesuai seperti kotak.

Aras 2
1. Menyusun dan membina  
    model kereta.

Aras 3
1. Menghias dan menampal kertas warna pada kereta.


Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Mempertingkatkan     
    kemahiran memilih dan  
    menggunakan alat ,
    bahan, teknik serta proses
    membuat model kereta.

2. Membuat model kompleks
    dengan menggunakan
    pelbagai alat.
38Membentuk dan Membuat Binaan

Tajuk: Kereta Mainan
(Membentuk dan membuat binaan dengan kaedah susunan dan cantuman)


Aras 1
1. Memilih bahan yang
    sesuai seperti kotak.

Aras 2
1. Menyusun dan membina  
    model kereta.

Aras 3
1. Menghias dan menampal kertas warna pada kereta.


Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Mempertingkatkan     
    kemahiran memilih dan  
    menggunakan alat ,
    bahan, teknik serta proses
    membuat model kereta.

2. Membuat model kompleks
    dengan menggunakan
    pelbagai alat.
39Mengenal Kraf Tradisional

Tajuk: Ragam Hias Wau Bulan (alat permainan wau bulan.

Aras 1
1. Melihat dan memerhati
    bentuk wau bulan.

Aras 2
1. Melipat, menekap dan  
    menggunting kertas
    warna.

Aras 3
1. Menyusun dan
    menampal hasil corak ke
    atas permukaan rupa
    wau bulan.


Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Menyatakan bentuk wau
    bulan dan ragam hiasnya.

2. Memahami teknik lipatan
    dan guntingan dapat
    menghasilkan corak yang
    simetri.

3. Menghargai kraf
    tradisional.


40Mengenal Kraf Tradisional

Tajuk: Ragam Hias Wau Bulan (alat permainan wau bulan.

Aras 1
1. Melihat dan memerhati
    bentuk wau bulan.

Aras 2
1. Melipat, menekap dan  
    menggunting kertas
    warna.

Aras 3
1. Menyusun dan
    menampal hasil corak ke
    atas permukaan rupa
    wau bulan.


Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Menyatakan bentuk wau
    bulan dan ragam hiasnya.

2. Memahami teknik lipatan
    dan guntingan dapat
    menghasilkan corak yang
    simetri.

3. Menghargai kraf
    tradisional.


41


PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA